Du er ved at forlade hjemmesiden. Er du sikker?

Jeg er enig, f?r mig derhen

Privatlivspolitik

Yamaha Motor Europe N.V., dets filialer og associerede virksomheder (samlet eller hver for sig betegnet ''Yamaha Motor Europe'') h?ndterer dine personoplysninger med st?rste omhu, da vi respekterer vores kunders og websitebes?gendes privatliv. Denne privatlivspolitik, som er en integreret del af den juridiske erkl?ring, fastl?gger privatlivspolitikken for Yamaha Motor Europe vedr?rende (de adgangskodebeskyttede omr?der af) alle relevante virksomhedswebsites tilh?rende Yamaha Motor Europes associerede virksomheder, som er forbundet til et eller flere af disse websites (samlet betegnet "websites" og hver for sig: "website'').

I forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, som foretages af Yamaha Motor Europe N.V. og/eller enhver af dets filialer i henhold til g?ldende databeskyttelseslovgivning, fungerer Yamaha Motor Europe N.V. som dataansvarlig. Alle sp?rgsm?l, klager eller anmodninger vedr?rende den databehandling, der foretages af Yamaha Motor Europe N.V. og/eller enhver af dets filialer, kan stiles til Yamaha Motor Europe N.V. Du finder kontaktoplysningerne for Yamaha Motor Europe N.V. p? det/de p?g?ldende website(s).

1 Personoplysninger
I denne privatlivspolitik betyder "personoplysninger" alle oplysninger, hvormed du kan identificeres personligt, og omfatter uden begr?nsning fornavn, efternavn, adresse, (mobil)telefonnummer, e-mailadresse, alder, f?dselsdato, k?n, profession, produktdata og -oplysninger, produktpr?ference, produkttilfredshed, sprog, k?rselserfaring og andre data, som entydigt anf?res ved indsamling af oplysningerne.

2 Interaktive afsnit
I denne privatlivspolitik betyder "interaktive afsnit" alle omr?der p? de p?g?ldende websites, hvor du via websitene kan kommunikere med andre bes?gende p? websitet og med Yamaha Motor Europe, f.eks. fora, klubber, unders?gelser, e-mails og lignende.

3 Direkte markedsf?ring
I denne privatlivspolitik betyder "direkte markedsf?ring" enhver direkte kommunikation mellem Yamaha Motor Europe og dig vedr?rende information om produkter og tjenester, opbygning af kundeprofiler og personlig kundepleje.

4 Vores privatlivspolitik regulerer behandlingen af dine personoplysninger, herunder, men ikke begr?nset til indsamling, brug, opbevaring og sikkerhed af oplysninger, du giver, og/eller som indsamles fra dig. Det er Yamaha Motor Europes politik udelukkende at bruge dine personoplysninger til f?lgende specifikke form?l:

 • Udf?relse og levering af Yamaha Motor Europes produkter og tjenester, herunder garantitjenester
 • Besvarelse af foresp?rgsler og anmodninger
 • Fremsendelse af meddelelser og materiale, som kan have din interesse (f.eks. nyhedsbreve, brochurer og andre forsendelser
 • Direkte markedsf?ring – analyser og tilbud
 • Sikkerhed, herunder adgangskontrol og forbedring af vores website
 • Intern evaluering af Yamaha Motor Europes produkter og tjenester
 • Erhvervelse af viden med henblik p? kvalitetsfor?gelse og forbedring af varer
 • Markedsunders?gelser og andre analyser med henblik p? kvalitetsfor?gelse og forbedring af varer
 • Andre anvendelsesform?l entydigt specificeret ved indhentning af personoplysninger.

5 Det er Yamaha Motor Europes politik udelukkende at opbevare dine personoplysninger, s? l?nge det er n?dvendigt til s?danne form?l. Personoplysninger opbevares i en bestemt periode efter oph?ret af leveringen af tjenesten eller i en periode, der er n?dvendig for at overholde lovkravene.

6 Dine personoplysninger bruges ikke til direkte markedsf?ring uden forudg?ende samtykke. Hvis du ?nsker det, kan du tilmelde dig denne tjeneste, n?r du giver dine personoplysninger. Vi er ikke ansvarlige for og h?fter ikke for, overv?ger ikke og godkender ikke og har ikke kontrol over nogen tredjeparters applikationer, websites eller tjenester anvendt p? vores websites, s?som sociale medieplatforme (f.eks. Facebook), som du eventuelt bruger til at oprette en konto og login til vores websites, herunder disses n?jagtighed, tilg?ngelighed, funktionalitet og g?ldende vilk?r og politikker, herunder cookie- og privatlivspolitikker. Hvis du har sp?rgsm?l om tredjeparters praksisser og politikker, bedes du gennemse deres vilk?r og politikker og kontakte dem.

7 Du giver dit samtykke frivilligt og kan til enhver tid tilbagekalde det. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til os om brug af de personoplysninger, du har givet os, bestr?ber vi os p? at slette disse oplysninger fra vores databaser, men tilbagekaldelsen af dit samtykke p?virker ikke lovligheden af vores brug af dine personoplysninger f?r tilbagekaldelsen. Du kan tilbagekalde dit samtykke via selvbetjeningsfunktionen (f.eks. kontoside, kundeportal) eller via nedenst?ende adresse eller e-mail.

8 Vi arbejder t?t sammen med visse tredjeparter, herunder andre autoriserede virksomheder i Yamaha Motor-koncernen, omhyggeligt udvalgte forretningspartnere, underleverand?rer, og kan modtage oplysninger om dig fra disse.

9 Yamaha Motor Europe s?lger ikke, udlejer ikke og giver ikke p? anden m?de dine personoplysninger til tredjeparter, undtagen n?r det er n?dvendigt for, at Yamaha Motor Europe kan levere de tjenester, i forbindelse med hvilke oplysninger blev givet. Vi kan videregive dine personoplysninger til alle medlemmer af vores koncern og autoriserede tredjeparter, der arbejder p? vegne af Yamaha Motor Europe. Men vi bruger og videregiver ikke dine personoplysninger til form?l, som vi ikke tidligere har meddelt dig. Behandling p? vegne af Yamaha Motor Europe kan foretages af dets filialer og associerede virksomheder og alle andre tredjeparter, som Yamaha Motor Europe indg?r relevante aftaler med for at sikre overensstemmelse med den g?ldende databeskyttelseslovgivning. Du kan v?lge at oprette en konto hos os og logge ind p? vores websites med din profil p? sociale medier som Facebook og Google+. Hvis du g?r brug af denne mulighed, behandler vi dit navn og din e-mailadresse sammen med en kontokode fra din profil p? det sociale medie med henblik p? at bekr?fte og autentificere din konto og dine loginoplysninger, ved automatisk indl?sning af dine kontooplysninger, s? du kan bruge alle funktioner p? vores websites. Du kan til enhver tid slette hele din konto via vores website,?eller fjerne denne godkendelse via din profil p? det p?g?ldende sociale medie. Du finder flere oplysninger om privatlivsindstillingerne for din profil p? det sociale medie og om, hvordan du kan tilbagekalde godkendelsen p? det p?g?ldende sociale medie (se her?hvis du har brugt Facebook, og her?hvis du har brugt Google+). Bem?rk, at n?r du bruger din profil p? et socialt medie, behandler udbyderen af det p?g?ldende sociale medie ligeledes dine personoplysninger, herunder oplysninger om din adgang til vores websites og/eller apps. Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger hos en s?dan tredjepartsudbyder af et socialt medie. Du finder privatlivspolitikken for Facebook her og for Google her.

Vores websites indeholder links til websites og sider, der kontrolleres hhv. vedligeholdes af uafh?ngige tredjeparter. Yamaha Motor Europe kontrollerer ikke brugen af oplysninger, der gives til s?danne tredjeparter, og alle s?danne oplysninger reguleres af tredjepartens privatlivspolitik.

10 Yamaha Motor Europe bruger almindeligt anvendt teknologi til at sikre dine personoplysninger mod uberettiget brug. Kun autoriseret personale har adgang til dine oplysninger. Yamaha Motor Europe har indg?et en aftale med Yamaha Motor Europes partnere, som udf?rer en del af eller alle Yamaha Motor Europes onlineunders?gelser, om at de h?ndterer dine personoplysninger med et tilsvarende strengt fortrolighedsniveau. Behandling og fremsendelse af dine oplysninger via internettet er sikret med opdateret, almindeligt brugt teknologi.

11 De oplysninger, vi indsamler fra dig, kan overf?res og lagres p? en destination uden for Det Europ?iske ?konomiske Samarbejdsomr?de (“E?S”). S?fremt dette sker, skal dine oplysninger behandles i henhold til et tilsvarende sikkerhedsniveau som inden for E?S. Vi tr?ffer alle n?dvendige foranstaltninger for at s?rge for, at dine oplysninger er sikre og h?ndteres i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og al g?ldende lovgivning. Dette omfatter indg?else af standardaftaler godkendt af Europa-Kommissionen. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ?nsker at modtage flere oplysninger om de foranstaltninger, vi har truffet for at sikre dine oplysninger i den henseende.

12 Hvis vi anmoder om samtykke til behandlingen af personoplysninger, m? personer, der ikke er fyldt 16 ?r, kun give disse personoplysninger med deres v?rges samtykke (f.eks. en for?lder).

13 Vi kan anvende cookies. Cookies er filer eller oplysninger, der kan lagres p? din computers harddisk, n?r du bes?ger vores website. Vi bruger cookies som et v?rkt?j til at give os mulighed for at tilpasse din oplevelse, s? den passer bedre til dine interesser og pr?ferencer, eller til at g?re det nemmere for dig at tilmelde dig vores tjenester. De fleste browsere er p? forh?nd indstillet til at acceptere cookies. Hvis du ikke ?nsker at acceptere cookies, kan du indstille din computer til at afvise cookies eller til at advisere dig, n?r der lagres cookies. Hvis du afviser at bruge cookies, er vores mulighed for at tilbyde dig mere personlige tjenester begr?nset. Cookies kan ikke bruges og vil ikke blive brugt til at registrere en svarpersons e-mailadresse, indhente oplysninger fra dennes harddisk eller indhente fortrolige eller f?lsomme oplysninger om svarpersonen. Desuden kan cookies ikke l?ses af andre websites end den, der s?tter cookien. Du kan l?se mere om vores cookiepolitik og om, hvordan vi bruger cookies, her.?

14 Hvis du deltager i en af vores unders?gelser, vil det gl?de os, hvis du giver os lov til at kontakte dig p? et senere tidspunkt i forbindelse med andre unders?gelser, s?som din mening om nye produkter, funktioner osv. Hvis du giver os denne tilladelse, som vi beder om i de fleste sp?rgeskemaer, kontakter vi dig muligvis via e-mail eller telefonisk p? et senere tidspunkt.

15 Vi tr?ffer ikke beslutninger (der har retsvirkninger eller tilsvarende v?sentlig virkning) p? basis af automatiseret behandling, herunder profilering uden at indhente dit udtrykkelige samtykke.

16 Personoplysninger kan v?re p?kr?vet i henhold til lovgivningen eller til udf?relse og indg?else af en kontrakt. Hvis du i givet fald ikke kan levere de n?dvendige oplysninger, kan vi ikke levere Yamaha Motor-koncerntjenester p? korrekt vis.

17 Som registreret har du visse rettigheder vedr?rende vores behandling af dine personoplysninger. Du kan:

 • anmode om adgang til de personoplysninger, vi opbevarer
 • anmode os om at ?ndre eller komplettere dine oplysninger, hvis du mener, at de personoplysninger om dig, som vi behandler, er un?jagtige eller ufuldst?ndige
 • anmode os om at slette visse personoplysninger
 • anmode os om at begr?nse behandlingen af dine personoplysninger
 • g?re indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Hvis du har sp?rgsm?l eller klager vedr?rende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du skriftligt kontakte:
Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
– P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Holland.

Hvis dine personoplysninger ?ndres (f.eks. postnummer, e-mailadresse eller telefonnummer), eller hvis de oplysninger, vi har, er un?jagtige, bestr?ber vi os p? at ?ndre, opdatere eller slette dine personoplysninger fra vores database. Hvis du ikke ?nsker at blive kontaktet af os fremover, oph?rer vi straks med at behandle dine personoplysninger. N?r du kontakter os, bedes du altid anf?re korrekt navn, adresse, e-mailadresse, navn, adresse og/eller telefonnummer/telefonnumre for at sikre, at vi behandler din anmodning korrekt.

Du kan ogs? kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vores databeskyttelsesansvarlige behandler dine sp?rgsm?l eller klager og giver dig yderligere oplysninger om, hvordan disse behandles. Kontakt venligst f?lgende pr. e-mail:

Email:?dpo@yamaha-motor.nl

18 Vedr?rende behandlingen af personoplysninger om enkeltpersoner har du mulighed for at klage over for din nationale tilsynsmyndighed for databeskyttelse.
19?Yamaha Motor Europe forbeholder sig ret til efter eget sk?n og til enhver tid at ?ndre, tilf?je eller fjerne dele af denne privatlivspolitik.?

20?By using our website you automatically agree to the YouTube Privacy Policy. Which you can find in more detail here.

Senest opdateret: 25/03/2020

亚洲嫩模 顶级做爰片